Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.06.2022
Dátum začatia:06.09.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Familiam
IČO prijímateľa:42343020
Miesto realizácie:Banská Bystrica, Prešov
Poskytovateľ:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#148292

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 486 608,11 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluvu o NFP
I312041G56901
0,00 € Familiam Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Vystavil: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x