Vypracovanie akčného plánu pre invázne druhy rastlín a implementácia opatrení akčného plánu na riešenie problematiky prienikových ciest – prvá etapa

Dátum:

Dátum zverejnenia:22.08.2023
Dátum začatia:01.01.2023
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
IČO prijímateľa:17 058 520
Miesto realizácie:Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#159515

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 345 739,82 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC131-2022-78/01
345 739,82 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC131-2022-78/01
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC131-2022-78/01
336 615,66 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x