Vypracovanie programov starostlivosti o medzinárodne významné územie Karpatských bukových pralesov a Chránenú krajinnú oblasť Vihorlat

Dátum:

Dátum zverejnenia:18.01.2023
Dátum začatia:01.06.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
IČO prijímateľa:17058520
Miesto realizácie:Košický kraj, Prešovský kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#110348

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 349 681 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC131-2017-26/04
349 680,93 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k ZoNFP
Dodatok č. 1
0,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 2 k ZoNFP
Dodatok č.2
0,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
349 680,93 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Dodatok č. 4
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x