Vypracovanie programov starostlivosti o Národný park Slovenský kras a jeho ochranné pásmo, Chránenú krajinnú oblasť Strážovské vrchy, Chránený areál Galmus a Prírodnú rezerváciu Drienčanský kras

Dátum:

Dátum zverejnenia:22.09.2022
Dátum začatia:01.01.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
IČO prijímateľa:17058520
Miesto realizácie:Banskobystrický kraj, Košický kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj,
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#104214

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 1 277 276,29 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC131-2017-26/02
1 277 276,29 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.1
0,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
0,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
1 277 276,29 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x