Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou

Dátum:

Dátum zverejnenia:25.02.2021
Dátum začatia:01.12.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Jastrabie nad Topľou
IČO prijímateľa:00332445
Miesto realizácie:obec Jastrabie nad Topľou
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#124512

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 230 473 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/32
230 473,14 € Obec Jastrabie nad Topľou Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
230 131,14 € Obec Jastrabie nad Topľou Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodato č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
221 356,10 € Obec Jastrabie nad Topľou Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x