ZA01042


Obstarávateľ

Názov:Pôdohospodárska platobná agentúra
IČO:

Dodávateľ

Názov:Poľnohospodárske družstvo V ý c h o d n á
IČO:
Adresa:

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA01042
Dátum uzavretia:16.08.2013
Dátum účinnosti:23.08.2013
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:
Suma s DPH:57514.84
Poznámka:Dátum platnosti do 5 rokov po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP č. ZA01042
Prílohy:/data/att/21391.pdf/data/att/21392.pdf/data/att/21393.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav: