Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF VII.

Dátum:

Dátum zverejnenia:05.05.2023
Dátum začatia:01.04.2022
Dátum ukončenia:30.06.2022

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Protimonopolný úrad SR
IČO prijímateľa:00699063
Miesto realizácie:NUTS III
Poskytovateľ:Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#159500

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 27 494,86 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
942/2023
27 494,86 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
942/2023
27 494,86 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
942/2023
27 494,86 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
942/2023
27 494,86 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Vystavil: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x