Zabezpečenie starostlivosti o mokrade SR, zvyšovanie environmentálneho povedomia o mokradiach a budovanie kapacít

Dátum:

Dátum zverejnenia:05.01.2017
Dátum začatia:01.08.2009
Dátum ukončenia:30.06.2014

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Štátna ochrana prírody SR
IČO prijímateľa:17058520
Miesto realizácie:Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko
Poskytovateľ:Ministerstvo zivotneho prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#12606

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 1 014 117 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
21/2011
232,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Špeciálna základná škola Vtáčkovce
Rozhodnutie o zmene projektu č. 009/5/2012
001/5.1-5.2-5.3MP/2009
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.001/5.1-5.2-5.3MP/2009
Dodatok č. 2
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.001/5.1-5.2-5.3MP/2009
Dodatok č. 3
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 4
001/5.1-5.2-5.3MP/2009
1 014 117,20 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 5
1 014 117,20 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 6
1 014 117,20 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP
001/5.1-5.2-5.3MP/2009
1 014 117,20 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 8
1 014 117,20 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Minsterstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x