Zabezpečenie zberu triedeného komunálneho odpadu, príprava odpadu na opätovné použitie a zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v obci Kaluža

Dátum:

Dátum zverejnenia:24.11.2022
Dátum začatia:01.11.2022
Dátum ukončenia:30.04.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Kaluža
IČO prijímateľa:00325295
Miesto realizácie:Obec Kaluža
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#153902

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 81 279,72 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/91
81 279,72 € Obec Kaluža Slovenská agentúra životného prostredia
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/91
81 279,72 € Obec Kaluža Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x