Zachovanie a zlepšenie stavu vybraných druhov a biotopov v Národnom parku Malá Fatra

Dátum:

Dátum zverejnenia:05.06.2023
Dátum začatia:01.01.2023
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
IČO prijímateľa:54435340
Miesto realizácie:Kraľovany, Párnica, Lipovec
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#160170

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 532 497,94 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/13
532 497,94 € Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x