Zberný dvor Obec Paňovce

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.09.2023
Dátum začatia:01.07.2023
Dátum ukončenia:31.12.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Paňovce
IČO prijímateľa:00324591
Miesto realizácie:Obec Paňovce
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#159790

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 322 808,08 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/68
Zmluva o poskytnutí NFP OPKZP-PO1-SC111-2021-72/68
322 808,08 € Obec Paňovce Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP OPKZP-PO1-SC111-2021-72/68
292 981,77 € Obec Paňovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Ministerstvo životného prostredia Zobrazenia: 0x