Zberný dvor v obci Ďapalovce

Dátum:

Dátum zverejnenia:25.02.2021
Dátum začatia:01.06.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:obec Ďapalovce
IČO prijímateľa:00332321
Miesto realizácie:obec Ďapalovce
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#113497

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 226 200 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/08
226 199,53 € Obec Ďapalovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/08
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Ďapalovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP
Dodatok č. 2
226 199,53 € Obec Ďapalovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-32/08
Dodatok č. 3
226 199,53 € Obec Ďapalovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x