Zberný dvor v obci Horné Štitáre

Dátum:

Dátum zverejnenia:22.06.2021
Dátum začatia:01.06.2021
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Horné Štitáre
IČO prijímateľa:00310450
Miesto realizácie:obec Horné Štitáre
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#137137

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 144 945 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-33/65
144 945,39 € Obec Horné Štitáre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x