Zberný dvor v obci Hrnčiarske Zalužany

Dátum:

Dátum zverejnenia:20.05.2024
Dátum začatia:01.09.2021
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Hrnčiarske Zalužany
IČO prijímateľa:00318795
Miesto realizácie:Obec Hrnčiarske Zalužany
Poskytovateľ:Slovenská agentúra životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#138908

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 526 698,34 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP č.OPKZP-PO1-SC111-2017-32/63
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/63
526 698,34 € obec Hrnčiarske Zalužany Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/63
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP OPKZP-PO-SC111-2017-32/63
526 698,34 € Obec Hrnčiarske Zalužany Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Ministerstvo životného prostredia Zobrazenia: 0x