Zberný dvor Vinné - výstavba zariadenia pre zhodnocovanie BRO

Dátum:

Dátum zverejnenia:13.08.2019
Dátum začatia:01.06.2017
Dátum ukončenia:31.05.2018

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Vinné
IČO prijímateľa:00325953
Miesto realizácie:Obec Vinné
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#82173

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 333 199 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKŽP-PO1-SC111-2016-11/30
333 199,39 € Obec Vinné Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
333 199,39 € Obec Vinné Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
333 199,39 € Obec Vinné Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
333 199,39 € Obec Vinné Ministerstvo životného prostredia
Doddatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.4
0,00 € Obec Vinné Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 5 k Zmluve o NFP
Dodatok č. 5
333 199,39 € Obec Vinné Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 6 k Zmluve o NFP
Dodatok č. 6
333 199,39 € Obec Vinné Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 7
257 897,00 € Obec Vinné Ministerstvo životného prostredia
Vystavil: Minsterstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x