Zberný dvor Zemné

Dátum:

Dátum zverejnenia:06.06.2023
Dátum začatia:01.07.2023
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Zemné
IČO prijímateľa:00309371
Miesto realizácie:Obec Zemné
Poskytovateľ:Slovenská agentúra životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#160209

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 569 631,25 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/100
569 631,25 € Obec Zemné Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x