Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove

Dátum:

Dátum zverejnenia:24.05.2022
Dátum začatia:01.10.2021
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Trebišov
IČO prijímateľa:00331996
Miesto realizácie:M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#139743

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 3 000 949,58 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/62
3 000 949,58 € Mesto Trebišov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.1
dodatok č.1
3 000 949,58 € Mesto Trebišov Slovenská agentúra životného prostredia

Rezorty
0,00 €

Rezorty
0,00 €

Rezorty
0,00 €

Rezorty
0,00 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č.2
3 000 949,58 € Mesto Trebišov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Ministerstvo životného prostredia Zobrazenia: 0x