Zlepšenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov európskeho významu prostredníctvom praktických opatrení, rozvojom a usmernením cestovného ruchu vo vybraných častiach CHVÚ Slovenský kras

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.05.2023
Dátum začatia:01.01.2023
Dátum ukončenia:31.12.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
IČO prijímateľa:54435463
Miesto realizácie:Obec Drienovec, Obec Háj, Obec Turňa nad Bodvou, Obec Zádiel, Obec Bôrka, Obec Brzotín, Obec Drnava, Obec Hrhov, Obec Hrušov, Obec Kováčová, Obec Plešivec, Obec Silická Jablonica, Obec Slavec
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#160044

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 424 155,17 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
30.
Máj
2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC131-2017-22/12
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/12
424 155,17 € Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x