Zlepšovanie stavu biotopov a druhov európskeho významu v území NP Nízke Tatry

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.11.2023
Dátum začatia:01.01.2023
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
IČO prijímateľa:54435374
Miesto realizácie:Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#160164

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 1 922 812,75 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/15
1 922 812,75 € Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC131-2017-22/15
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC131-2017-22/15
1 922 812,75 € Správa národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Ministerstvo životného prostredia Zobrazenia: 0x