ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC131-2017-22/05

Dátum:

Dátum zverejnenia:22.06.2022
Dátum začatia:01.02.2020
Dátum ukončenia:30.09.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko
IČO prijímateľa:30845521
Miesto realizácie:Strážne
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#148556

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 101 410 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC131-2017-22/05
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/05
106 747,25 € Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x