ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa a II. etapa (úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce)

Dátum:

Dátum zverejnenia:31.12.2012
Dátum začatia:01.09.2009
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
IČO prijímateľa:31364501
Miesto realizácie:Trenčiansky kraj
Poskytovateľ:MDVRR SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#2390

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 224 036 017,25 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
94/270/2010
224 036 017,25 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Vystavil: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x