Zvýšenie kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovne separácie odpadov v obci Lehnice

Dátum:

Dátum zverejnenia:25.05.2020
Dátum začatia:01.12.2016
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Lehnice
IČO prijímateľa:00 305 553
Miesto realizácie:Obec Lehnice
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79649

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 335 797 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/37
335 797,26 € Obec Lehnice Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.1 k zmluve o NFP
1
335 797,26 € Obec Lehnice Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.2
2
335 797,26 € Obec Lehnice Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.3
3
335 797,26 € Obec Lehnice Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
dodatok č.4
4
335 797,26 € Obec Lehnice Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí NFP
5
331 429,24 € Obec Lehnice Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.6
6
331 429,24 € Obec Lehnice Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x