Zvýšenie miery zberu komunálneho odpadu v obci Turčianska Štiavnička

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.08.2023
Dátum začatia:01.01.2023
Dátum ukončenia:30.06.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Turčianska Štiavnička
IČO prijímateľa:00316997
Miesto realizácie:Obec Turčianska Štiavnička
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#159844

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 56 529,09 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/79
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/79
56 529,09 € Obec Turčianska Štiavnička Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
56 529,09 € Obec Turčianska Štiavnička Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Ministerstvo životného prostredia Zobrazenia: 0x