Zvýšenie triedeného zberu v obci Balog nad Ipľom (3)

Dátum:

Dátum zverejnenia:22.06.2022
Dátum začatia:01.09.2022
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Balog nad Ipľom
IČO prijímateľa:00319228
Miesto realizácie:Obec Balog nad Ipľom
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#148566

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 320 219 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/85
320 218,93 € Obec Balog nad Ipľom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x