Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Júl
2023
Zo slumu na vysokú školu
Dvojfarebný svet
12 555,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
27.
September
2023
Zreštaurovanie súsošia Najsvätejšej Trojice a na zhotovenie základu súsošia
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Vinodol, Farská 219/3, 951 06 Vinodol
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
24.
Júl
2019
Zriadenie farmy mladého hospodára v Nýrovciach
Alica Csomor
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2014
Zriadenie separovaného zberného dvora, Obec Trávnica
Obec Trávnica, Hlavná 37/65, 941 46 Trávnica
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
29.
Október
2014
ZV02605
Agrodružstvo Španie Pole
240 662,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Jún
2018
Zvýšenie efektívnosti v živočíšnej výrobe – PRI TROCH KAMEŇOCH
PRI TROCH KAMEŇOCH, družstvo
74 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Jún
2017
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu - Tomášikovo
Obec Tomášikovo
158 725,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
December
2013
Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov – Roľnícke družstvo
Roľnícke družstvo
199 465,00 € nenávratná neuvedený
5.
Jún
2024
Zvýšenie kapacít materskej školy v obci Gôtovany
obec Gôtovany
217 870,32 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
16.
Máj
2024
Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania materskej školy v obci Bitarová
Obec Bitarová
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
5.
Jún
2024
Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Rozhanovce- Pavilón E
Obec Rozhanovce
991 116,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
30.
Marec
2023
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti FG PROTECH spol. s r.o. vo fáze rozvoja, zavedením inovatívnej technológie
FG PROTECH, s.r.o.
190 414,20 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
September
2019
“Civic Tech Hackathons “Hacktivate Belarus””
NGO, Society for Innovative Business Support
9 953,75 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17.
September
2019
“Improvement of the sports field in the micro-district Enka”
Slonim Public Association of Sustainable Development “Minols”
4 870,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17.
September
2019
“Sustainable development of regional entrepreneurial knowledge”
Information and consulting agency “Assistance to Business Development”
9 973,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13.
November
2018
„Horská chata Janka Kráľa“
PRIEMBAU, s.r.o
1 242 421,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Január
2020
!Som vodák XXX!
Klub vodných športov MORAVIA Devínska Nová Ves, Devínska Nová Ves 7189, 841 10 Bratislava - Devínska Nová Ves
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Apríl
2015
" Brána jazykov otvorená - oživme rómsky jazyk ako zdroj identity "
eMKLub
40 000,00 € nenávratná ÚV SR
6.
Júl
2017
" Investície do obstarania strojov a náradia slúžiaceho na zber, uskladnenie a manipuláciu s objemovými krmivami a stelivami"
Ing. Imrich Bolcsó
30 700,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
November
2019
" Poď von a buď fit ."
Obec Utekáč, Utekáč 848/52, 985 06 Utekáč
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR