Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
November
2018
„Horská chata Janka Kráľa“
PRIEMBAU, s.r.o
1 242 421,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Január
2020
!Som vodák XXX!
Klub vodných športov MORAVIA Devínska Nová Ves, Devínska Nová Ves 7189, 841 10 Bratislava - Devínska Nová Ves
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Apríl
2015
" Brána jazykov otvorená - oživme rómsky jazyk ako zdroj identity "
eMKLub
40 000,00 € nenávratná ÚV SR
6.
Júl
2017
" Investície do obstarania strojov a náradia slúžiaceho na zber, uskladnenie a manipuláciu s objemovými krmivami a stelivami"
Ing. Imrich Bolcsó
30 700,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
November
2019
" Poď von a buď fit ."
Obec Utekáč, Utekáč 848/52, 985 06 Utekáč
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Apríl
2015
" Rómsky jazyk - most medzi nami "
Súkromné gymnázium
39 700,00 € nenávratná ÚV SR
5.
Február
2015
"Ako úspešne zapájať verejnosť do vecí verejných na území MAS Dolná Nitra"
VOKA - Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity
8 418,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2013
"Anglunu appal meszim bohalesz" - Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne rómskych detí na ZŠ Ányosa Jedlika
Základná škola Ányosa Jedlika s vyučovacím jazykom maďarským - Jedlik Ányos
94 184,19 € nenávratná neuvedený
26.
August
2014
"Cestovný batôžtek gymnazistu z Považskej Bystrice do života = vedomosti + praktické zručnosti + osobný kompas na trh práce "
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
156 900,94 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
11.
Február
2013
"Čisté mesto bez odpadu: zefektívnenie odpadového hospodárstva mesta Turzovka prostredníctvom zakúpenia novej technológie"
Mesto Turzovka
384 912,07 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
21.
Júl
2020
"Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička – 2. stavba "
Obec Liptovská Teplička
2 394 169,27 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
12.
November
2013
"Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Štôla "
obec Štôla
43 730,71 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
7.
Máj
2021
"Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce"
Mesto Zlaté Moravce
144 647,66 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
12.
August
2013
"Ekologicky a efektívne" - štiepkovač a kotol
Obec Čierne Pole
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Apríl
2015
"Financovanie mzdových nákladov oprávnených zamestnancov ÚVO
Úrad pre verejné obstarávanie
647 760,00 € nenávratná Úrad vlády SR
14.
Marec
2013
"For best product" - zabezpečenie inovatívnej technológie pre spoločnosť KRON SK, s.r.o.
K R O N SK, s.r.o.
192 209,11 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
November
2018
"Hravo a zdravo"
Obec Kračúnovce, Kračúnovce č. 350, 087 01 Giraltovce
8 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2013
"Hurbanovo – skládka TKO – rekultivácia skládky "
mesto Hurbanovo
1 679 157,56 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
7.
Máj
2014
"Intenzifikácia separovaného zberu pre mikroregión Spišské Bystré, Liptovská Teplička, Vikartovce, Kravany "
Obec Spišské Bystré
2 815 479,38 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
18.
Október
2022
"Kália" - Poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie a ich det
TENENET o.z
458 848,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky