Register projektov
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
November
2019
Predchádzanie vzniku BRKO - Obec Streda nad Bodrogom
Obec Streda nad Bodrogom
67 166,06 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
21.
November
2019
Inováciou produktu k rozšíreniu o výrobnú činnosť spoločnosti FOURLEAF s.r.o.
FOURLEAF s.r.o.
198 500,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
November
2019
Zberný dvor v meste Krásno nad Kysucou
Mesto Krásno nad Kysucou
408 897,16 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
21.
November
2019
MVP-2019-0053
Technická univerzita v Košiciach
1 886,05 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
21.
November
2019
Linka na pozberovú úpravu hrachu
Ing. Jozef Gajdoš
139 782,22 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
November
2019
Implementácie stratégie CLLD MAS Bebrava
Miestna akčná skupina Bebrava
435 789,47 € nenávratná MPRV SR
21.
November
2019
Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. (Aktualizácia Rozhodnutia č.01)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13 287 723,51 € nenávratná MV SR
21.
November
2019
Integrovanie mladých farmárov Slovenska pri Konfederácii mladých farmárov EU - CEJA
Združenie mladých farmárov na Slovensku- ASYF
4 000,00 € nenávratná MPRV SR
21.
November
2019
Výroba kŕmnych zmesí
Poľnonákup SITNO, s.r.o.
999 693,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
November
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti inováciou procesu strojárskej výroby
TMC s.r.o
186 105,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
November
2019
Kompostéry pre obec Horné Orešany
Obec Horné Orešany
80 052,46 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
20.
November
2019
Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
3 529 146,36 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
20.
November
2019
Zmena existujúceho objektu kultúrneho domu a obecného úradu výmenou výplní otvorov v obvodovom murive a dodatočným zateplením – Tekovský Hrádok
Obec Tekovský Hrádok
127 085,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
November
2019
Výstavba športového areálu Dubová
Obec Dubová
142 568,57 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
November
2019
Informatizácia MHD Žilina
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
2 893 743,40 € nenávratná MPRV SR
20.
November
2019
Stabilita trupu v prevencii bolesti chrbta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
349 272,94 € nenávratná MPRV SR
20.
November
2019
Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Nitra, rkm 59,845
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
774 985,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
20.
November
2019
KILIMO – Value Chains: Kenyan Initiative for Long-term Integration of Market Operators in Value Chains
Self Help Africa UK
2 500 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20.
November
2019
Vybudovanie detského ihriska
Obec Buzitka, Buzitka 126, 985 41 Buzitka
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
November
2019
Detské ihrisko
Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »