Register projektov
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Máj
2021
Automatizácia výrobného procesu v spoločnosti Liptovská potravinárska
Liptovská potravinárska spoločnosť, s. r. o
424 485,66 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Máj
2021
Obnova prechodov pre chodcov v obci
Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory
25 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Máj
2021
Dotácia pre Detský spevácky zbor - Pro Musica Magnólia na účasť zboru na sympóziu dirigentov v Južnej Kórei
OZ SPEVÁČIK, Štefánikova 3509/20, 071 01 Michalovce
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Máj
2021
Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola v Slivníku
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Slivník, Majerská 19, 076 12 Slivník
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Máj
2021
Podpora projektu: Hraj FlagFutbal
Slovenská asociácia amerického futbalu,Nevädzova 17211/6B, 821 01 Bratislava
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Máj
2021
Zberný dvor v obci Vasiľov
obec Vasiľov
221 028,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
6.
Máj
2021
Rekonštrukcia evanjelického kostola v obci Zombor
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Malé Zlievce 76, 991 22 Malé Zlievce
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Máj
2021
Rekonštrukciu strechy a omietky chrámu v Ruskovciach
Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Jasenov, Jasenov 34, 072 42 Jasenov
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Máj
2021
Pre Materskú školu Jenkovce, Jenkovce 113, 072 52 Jenkovce na zakúpenie interiérovej hracej plošiny pre deti
Obec Jenkovce, Jenkovce 210, 072 52 Jenkovce
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Máj
2021
Obstaranie strojných zariadení – TLprogres s.r.o.
TLprogres s.r.o.
199 750,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Máj
2021
Výstavba amfiteátra v obci
Obec Banské, Banské 320, 094 21 Banské
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Máj
2021
Výstavba miestnej komunikácie v obci
Obec Doľany, Doľany 2, 053 02 Doľany
25 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Máj
2021
Prestavba a prístavba požiarnej zbrojnice Malý Cetín
Obec Malý Cetín, Malý Cetín 105, 951 07 Malý Cetín
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Máj
2021
Úprava povrchu ciest a spevnených plôch poškodených pri búrke
Obec Paňa, Paňa 26, 951 05 Paňa
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Máj
2021
Dofinancovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií
Obec Podhorie, Podhorie 50, 013 18 Podhorie
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Máj
2021
Rekonštrukcia Kultúrneho domu
Obec Šarišská Trstená, Trstená 42, 082 14 Šarišská Trstená
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Máj
2021
Projekt dodanie a inštalácia systému ETCS do HKV 361 - 2. etapa
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
6 493 231,25 € nenávratná MDVSR
6.
Máj
2021
Vypracovanie energetického auditu obecných budov
Obec Moča
10 260,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Máj
2021
Inovácia výrobného procesu HOLZWOOD s.r.o.
HOLZWOOD s.r.o.
1 500 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Máj
2021
Inovácia produkčného procesu spracovania plechov
Trend Technologies Slovakia, s. r. o.
359 044,33 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky