Register projektov
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
25.
Február
2021
Zberný dvor v obci Ďapalovce
obec Ďapalovce
226 199,53 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
25.
Február
2021
Ochrana pred povodňami v obci Čoltovo
Obec Čoltovo
929 367,88 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
Február
2021
Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou
Obec Jastrabie nad Topľou
230 473,14 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
Február
2021
Novostavba materskej školy Márie Wardovej v Jarovniciach
Congragatio Jesu, Slovenská provincia
768 532,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25.
Február
2021
PRESTAVBA EXISTUJÚCEHO OBJEKTU NA KOMUNITNÉ CENTRUM V NACINEJ VSI
Obec Nacina Ves
142 289,60 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24.
Február
2021
Aplikačný rozvoj funkcionalít informačného monitorovacieho systému
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
893 250,00 € nenávratná Úrad vlády SR
24.
Február
2021
Rast inovačných kapacít v podniku KLEMBER a SPOL, s.r.o.
KLEMBER a SPOL, s.r.o.
482 337,30 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Február
2021
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kojatice
Obec Kojatice
341 304,14 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Február
2021
Investície do modernizácie závlahového systému v ZELENINA s.r.o.
ZELENINA s.r.o.
45 795,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Február
2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/172/2020 (0707/2020-D1)
Aj Ty v IT Ilkovičova 6276, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
24.
Február
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/2/2019 (0022/2019-D3)
Základná škola Ľudovíta Fullu Maurerova 21, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
23.
Február
2021
Regenerácia centra obce Tvarožná - II. etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka - časť Centrum II
Obec Tvarožná
144 289,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Február
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/4/2021 (0094/2021)
new Gen21 Štúrovo námestie 111/24, 036 01 Martin
149 682,62 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
23.
Február
2021
Kompostovisko Marcelová
Obec Marcelová
207 617,97 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Február
2021
Výstavba zberného dvora v obci Hencovce
Obec Hencovce
429 078,42 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
23.
Február
2021
Červenica – infraštruktúra, zmena stavby pred dokončením
Obec Červenica
377 500,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
23.
Február
2021
Výstavba Materskej školy v obci Vrbnica
Obec Vrbnica
890 709,92 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
23.
Február
2021
Obec Tušice - Zberný dvor a stojisko
Obec Tušice
198 068,80 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
Február
2021
Štúdia uskutočniteľnosti
eROBOT, j.s.a.
50 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Február
2021
Rekonštrukcia miestnej verejnej komunikácie v obci Vinodol- ulica na Sihoti
Obec Vinodol
28 800,22 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky