Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Október
2022
„Osada u Kuricov – úsek kaplnka, miestna komunikácia a revitalizácia spoločných priestorov“
Obec Pitelová
20 250,37 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
August
2014
„Oprava MK k cintorínu Bohúňovo“
Obec Bohúňovo
19 602,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Júl
2022
„Odpočinkové miesto pre cyklistov v obci Lesnica“
Obec Lesnica
25 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2014
„Oddychové centrum Drienčany – Kolkáreň“
Obec Drienčany
29 438,65 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Február
2020
„Obstaranie záhradných kompostérov v obci Veľké Ripňany“
Obec Veľké Ripňany
96 296,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
15.
November
2017
„Obstaranie techniky na zber tekvíc v spoločnosti J.V.&T. s.r.o."
J.V.&T., s.r.o.
47 320,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2022
„Obnova kultúrneho domu“
Obec Uhorská Ves
19 221,51 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2022
„Obnova chodníka pri ceste III/1724“
Obec Tesáre
23 384,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
August
2022
„Nové výzvy v oblasti vecných práv na Slovensku
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„Nové technológie pri výrobe hliníka - Fyzikálno-chemické a elektrochemické skúmanie sľubných draselných kryolitových sústav
Ústav anorganickej chémie SAV
4 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
Január
2018
„Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku "conditional" RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka
Biomedicínske centrum SAV - Ustav experinnentálnei endokrinológie
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
December
2017
„Nové regulačné ijčinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
Máj
2017
„Nové environmentálne prijateľné polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov
ENVIROCARE, s.r.o.
37 978,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
December
2017
„Nové environmentálne prijateľné polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov
ENVIROCARE. s.r.o.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
August
2013
„Nízkoprahové detské centrum MAK
Spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar
2 655,51 € nenávratná Úrad vlády
6.
August
2014
„Neutronické analýzy rýchleho plynom chladeného reaktora
Slovenská technická univerzita v Bratislave
26 061,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
August
2014
„Neurčitosť z pohľadu pravdepodobnosti, algebry, samoadjungovaných operátorov a kvantových štruktúr
Matematický ústav SAV
14 459,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Január
2015
„Neurčitosť z pohľadu pravdepodobnosti, algebry, samoadjungovaných operátorov a kvantových štruktúr
Matematický ústav SAV
4 078,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
December
2017
„Nerovnosť a ekonomický rast
Ekonomická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
Máj
2015
„Nekonvenčné kvantové stavy v nanoskopických magnetických systémoch
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26 456,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja