Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
November
2012
Zvýšenie kapacity zasnežovacieho systému nížinného lyžiarskeho strediska v obci Čechy
Obec Čechy
8 000,00 € návratná neuvedený
6.
November
2015
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava
Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
43 413 161,18 € nenávratná OPŽP
2.
August
2021
Zabezpečenie cestovných nákladov zamestnancov Úradu vládneho auditu II.
Úrad vládneho auditu
55 000,00 € nenávratná MIRRI SR
29.
Máj
2013
Správa, údržba, prevádzka a likvidácia hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu
Hydromeliorácie, štátny podnik
947 945,00 € nenávratná MPRV SR
11.
September
2013
Organizácia výstavy „JAHRADA 2013“ v Trenčíne a „AGROKOMPKEX 2013“ v Nitre a zabezpečenie účasti na výstavách
Ovocinárska únia Slovenskej republiky
8 460,00 € nenávratná neuvedený
12.
September
2013
Výstava „AGROKOMPKEX 2013“ v Nitre
Slovenský zväz záhradkárov – Republikový výbor
3 000,00 € nenávratná neuvedený
7.
November
2013
Zastupovanie Slovenskej republiky v spolupráci s ministerstvom v medzinárodných poľovníckych, kynologických, sokoliarskych a iných organizáciách, ktoré vykonávajú činnosť súvisiacu s poľovníctvom
Slovenská poľovnícka komora
30 000,00 € nenávratná neuvedený
11.
November
2013
Organizovanie Národnej výstavy zvierat a XVI. Celoštátnej výstavy zvierat
Slovenský zväz chovateľov
5 000,00 € nenávratná neuvedený
13.
November
2013
Lesnícka komora pre lesy a lesníctvo v roku 2013
Slovenská lesnícka komora
20 000,00 € nenávratná neuvedený
3.
December
2013
Opeľovaciu činnosť včiel
Spolok včelárov Slovenska
41 408,52 € nenávratná neuvedený
4.
December
2013
Hovoríme o jedle
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
4 000,00 € nenávratná neuvedený
9.
December
2013
Opeľovaciu činnosť včiel
Združenie Slovenská včela
471 084,33 € nenávratná neuvedený
14.
Február
2014
Správa hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu
Hydromeliorácie, štátny podnik
474 000,00 € nenávratná neuvedený
17.
Máj
2013
Olympiáda poštových holubov Nitra, Slovensko 2013
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
3 000,00 € nenávratná neuvedený
29.
Máj
2013
Zabezpečovanie úloh pre potreby ministerstva
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
138 475,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Máj
2013
Zabezpečovanie úloh pre potreby ministerstva
Agrárna komora Slovenska
473,00 € nenávratná MPRV SR
16.
Máj
2013
Integrovanie mladých farmárov Slovenska pri Konfederácii mladých farmárov EU - CEJA
Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF
4 500,00 € nenávratná MPRV SR
18.
Október
2022
"Kália" - Poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie a ich det
TENENET o.z
458 848,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
29.
Január
2014
Vývoj monitorovacieho systému v reálnom čase pre fermentáciu vín, založeného na vylepšenej biosenzorovej technológii
Biorealis, s.r.o., Bratislava
73 280,00 € nenávratná neuvedený
3.
August
2023
Expert dobrovoľníčka na budovanie kapacít a posilnenie spolupráce IKT sektorov medzi Slovenskom a Ukrajinou, s dôrazom na ženy v IKT
EMA – Development and Mobility Agency
5 700,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu