Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
29.
Máj
2014
Chatová osada s agroturistickými službami.
STRUO, s.r.o.
499 988,59 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2014
Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov – LESOREK, s.r.o.
LESOREK, s.r.o.
87 732,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2014
Prístavba a rekonštrukcia rodinného domu na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie.
Ing. Dénes Pósa
48 357,76 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2014
Zveľadenie obce Štefanovce- vybudovanie ihriska.
Obec Štefanovce
23 339,96 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2014
Zvýšenie úrovne kvality mäsovýroby.
Tibor Eke
37 250,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Jún
2014
Projekt pozemkových úprav Brieštie
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
444 319,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Jún
2014
Salaš Lukavica.
RV, s.r.o. Porúbka
54 198,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Jún
2014
Výstavba autobusových zastávok v obci Domaníky.
Obec Domaníky
13 553,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Jún
2014
Sadové úpravy verejnej zelene v obci Kalša
Obec Kalša
34 450,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Jún
2014
Vybudovanie agroturistického areálu v Haniske s doplnkovou službou a doplnkovou výrobou
František Oravec
499 334,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Jún
2014
Zmena existujúceho objektu na agroturistické zariadenie
Ing. Radmila Drevaňová
497 989,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2014
Zriadenie gazdovskej mliekarne a obstaranie špeciálneho chladiarenského prepravného prostriedku.
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Údol
57 759,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2014
Linka na výrobu a manipuláciu s drevnou štiepkou
Foxfield, a.s.
200 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Jún
2014
Modernizácia a dobudovanie bioplynovej stanice PD KAPUŠANY pri Prešove.
Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove
546 284,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Jún
2014
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam- Pavol Paluba.
Pavol Paluba SHR
0,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Jún
2014
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov – Agro Buzitka, spol. s r.o.
Agro Buzitka, spol. s r.o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Jún
2014
Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov – C.E.I. consulting a.s.
C.E.I. consulting a.s.
81 358,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Jún
2014
Vytvorenie spracovateľského a predajného miesta spoločnosti OOV-DRUŽSTVO MALINOVO, družstvo
OOV - DRUŹSTVO MALINOVO, družstvo
49 475,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Jún
2014
Nákup špecializovaných chladiarenských automobilov a databázového servra pre spoločnosť LUNYS s.r.o.
LUNYS, s.r.o.
49 850,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Jún
2014
Nákup lesnej techniky
Ponti-M, s.r.o.
199 350,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra