Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
Jún
2014
Nákup lesnej techniky
Ponti-M, s.r.o.
199 350,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Jún
2014
Modernizácia výroby zeleniny
ASPO a Z.M., s.r.o.
75 720,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Jún
2014
Využívanie poradenských služieb v oblasti SMR, GAEC a noriem týkajúcich sa bezpečnosti pri práci
Poľnohospodárske družstvo Lefantovce.
1 497,60 € nenávratná Poľnohospodárske družstvo Lefantovce.
21.
Jún
2014
Obnova a rozvoj obce Čebovce
Obec Čebovce
41 088,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Jún
2014
Obnova potenciálu lesného hospodárstva – Pozemkové spoločenstvo lesných a pasienkových pozemkov Ochtiná
Pozemkové spoločenstvo lesných a pasienkových pozemkov Ochtiná
660 697,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Jún
2014
RD s ubytovaním- rekonštrukcia a modernizácia, nadstavba, prístavba a stavebné úpravy.
Ing. Roman Pruszkay- PRUS CONSULT
50 208,28 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2014
Modernizácia farmy spoločnosti Dunajec s.r.o.
DUNAJEC s.r.o.
69 302,95 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2014
Prestavba rodinného domu na ubytovacie zariadenie – Štefan Pekár
Štefan Pekár - STIVEMONT
32 895,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Jún
2014
Rozvoj tvorivého a inovatívneho potenciálu v území MAS Terchovská Dolina.
VIPP- Vzdelávanie, Informácie, Projektové Poradenstvo, n.o.
9 800,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Jún
2014
Poskytnutie poradenských služieb
AGROSINTER, s r.o.
1 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2014
Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov – MOLDA stavebná firma, s.r.o.
MOLDA stavebná firma, s.r.o.
12 288,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Magnezitovce
Obec Magnezitovce
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Magnezitovce
Obec Magnezitovce
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2014
Marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu na Slovenskom krase.
KRASTURIST o.z.
75 219,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2014
Rekonštrukcia a modernizácia rekreačnej zóny Priepasné č.p. 13165/2.“
Obec Priepasné
14 800,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Júl
2014
Výstavba predajného miesta a modernizácia prevádzky výroby mäsa.
REFKA, s.r.o.
35 565,28 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Júl
2014
Naše jedlá na stôl.
Občianske združenie Slow Food Pressburg
6 409,68 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Júl
2014
Modernizácia kuchyne kultúrneho domu.
Obec Studenec
7 177,97 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Júl
2014
Aktívnejší zajtrajšok pre nás a naše deti.
Obec Doľany
16 774,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
August
2014
Spojme sa pre región.
Spišský hrad – Podbranisko, záujmové združenie právnických osôb
19 800,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra