Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
August
2013
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Šurianky
Obec Šurianky
40 903,00 € nenávratná neuvedený
14.
August
2013
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov
Emil Krajčík Agro, s.r.o.
50 000,00 € nenávratná neuvedený
15.
August
2013
Rekonštrukcia a modernizácia výrobne syra
Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo
49 542,80 € nenávratná neuvedený
15.
August
2013
Modernizácia systému predaja vlastnej produkcie čerstvého surového kravského mlieka
Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch
45 300,00 € nenávratná neuvedený
15.
August
2013
Integrovaná stratégia rozvoja Horného Liptova do roku 2015
Miestna akčná skupina Horný Liptov
417 335,00 € nenávratná neuvedený
16.
August
2013
Združenie vidieckeho cestovného ruchu žitného ostrova- Propagácia VCR v regióne.
Združenie vidieckeho cestovného ruchu žitného ostrova
77 683,72 € nenávratná neuvedený
20.
August
2013
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov: Ing. Peter Kudláč - APIMED
Ing. Peter Kudláč - APIMED
49 760,97 € nenávratná neuvedený
20.
August
2013
Turizmus v slivkovom regióne
Partnerstvo BACHUREŇ
39 987,98 € nenávratná neuvedený
20.
August
2013
„Výstavba športových a ubytovacích zariadení pri rybníku“
ASTER PLUS, spol. s r.o.
494 672,00 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Modernizácia farmy Agro Čelovce s.r.o.
Agro Čelovce s.r.o.
387 556,93 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Komunikácie v časti Betlehem v obci Sološnica
Obec Sološnica
47 192,20 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Uzovské Pekľany
Obec Uzovské Pekľany
17 759,71 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Detské ihrisko Košická Polianka
Obec Košická Polianka
18 436,50 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Žiť sa musí dopredu – sila melódie a klenoty svojrázneho kraja
Obec Nižné Repaše
16 377,83 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Agroturistický areál - Včelince
Ing. František Asztaloš - PRODAF
143 737,11 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Rekonštrukcia a modernizácia rekrea. Zariadenia ako zdroja alt. Príjmov PD so sídlom v Žemberovciach
PD so sídlom v Žemberovciach
80 955,70 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Modernizácia rastlinnej a živočíšnej výroby Žabokreky
PD „Cesta mieru“Necpaly-Žabokreky
53 600,87 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného rucu- Róbert Zvara.
Róbert Zvara
54 905,15 € nenávratná neuvedený
22.
August
2013
Modernizácia farmy: Poľnohospodárske družstvo V ý c h o d n á
Poľnohospodárske družstvo V ý c h o d n á
57 514,84 € nenávratná neuvedený
22.
August
2013
Modernizácia farmy- Agropotravinárske družstvo Malčice
Agropotravinárske družstvo Malčice
403 507,07 € nenávratná neuvedený