Rozšírenie Ekodvoru v Gabčíkove

Dátum:

Dátum zverejnenia:24.05.2023
Dátum začatia:01.03.2023
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Gabčíkovo
IČO prijímateľa:00305391
Miesto realizácie:Gabčíkovo
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#159823

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 464 903,02 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/69
464 903,02 € Mesto Gabčíkovo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x