Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Nitra, rkm 59,845

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.06.2020
Dátum začatia:01.09.2020
Dátum ukončenia:30.09.2021

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
IČO prijímateľa:36022047
Miesto realizácie:Mesto Nitra, Nitriansky kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#118007

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 774 986 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC123-2017-17/11
774 985,94 € Slovenský vodohospodárky podnik, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
0,00 € Slovenský vodohospodárky podnik, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
0,00 € Slovenský vodohospodárky podnik, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x