Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka

Dátum:

Dátum zverejnenia:02.06.2020
Dátum začatia:19.08.2019
Dátum ukončenia:18.10.2021

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO prijímateľa:36022047
Miesto realizácie:obec Košecké Podhradie
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#93051

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 1 593 249 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2017-21/05
3 020 378,99 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/05
Dodatok č. 2
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/05
Dodatok č. 3
1 593 248,67 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/05
Dodatok č. 4
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x