Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
2.
Október
2023
Oprava budovy knižnice v obci
Obec Jablonov nad Turňou, Jablonov nad Turňou 73, 049 43 Jablonov nad Turňou
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Január
2022
Oprava chodníka a spevnenej cesty pri ZŠ
Obec Blatné Remety
25 626,07 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Oprava existujúceho chodníka
Obec Svätuše
208 481,19 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Jún
2018
Oprava jestvujúcich miestnych chodníkov v obci Mikušovce
Obec Mikušovce
92 077,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Január
2022
Oprava miestnej komunikácie v obci Prosačov
Obec Prosačov
40 730,95 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
August
2018
Oprava miestnych komunikácií v obci Pečenice
Obec Pečenice
74 420,86 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2018
Oprava námestia a vybudovanie chodníka v obci Tuhár
Obec Tuhár
81 732,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Október
2023
Oprava strechy chrámu v mestskej časti Sídlisko Ťahanovce v Košiciach
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice – Ťahanovce, Budapeštianska 2452/48, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Oprava strechy Domu smútku v obci
Obec Hlivištia, Hlivištia 73, 073 01 Hlivištia
18 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Oprava strechy na budove obecného úradu a kultúrneho domu
Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Lenartov
25 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Apríl
2014
Oprava strechy zdravotného strediska
Obec Lúky, 020 53 Lúky 105
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
August
2014
Oprava zničenej obecnej infraštruktúry miest a obcí Hornej Nitry postihnutých povodňami v roku 2010
Mesto Nováky
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
9.
Február
2015
Optimalizácia energetickej náročnosti budov Materskej školy, Malinovského ul. Krupina
Mesto Krupina
722 717,56 € nenávratná MPRV SR
15.
Február
2019
Oživovanie stratégie CLLD - MAS Biela Orava
Miestna akčná skupina Biela Orava
60 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Február
2019
Oživovanie stratégie CLLD – OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
60 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2018
Park Vaľkovo
Obec České Brezovo
73 637,43 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
November
2017
Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnavaa jeho funkčného územia
Mesto Trnava
810 816,07 € nenávratná MPRV SR
2.
Apríl
2015
Podpora adaptačných hydroklimatických a vegetačných opatrení v areáli ZŠ Š.M. Daxnera v Rimavskej Sobote
ZŠ Š.M.Daxnera, Ul. Dr. Clementisa 13, 97901, RS
36 825,00 € nenávratná ÚV SR
4.
Jún
2014
Podpora aktivít v rámci hospicovej starostlivosti na Slovensku
Slovenská katolícka charita
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
14.
Jún
2017
Podpora inovácií a technologického transferu v spoločnosti HP STROJÁRNE, spol. s r.o.
HP STROJÁRNE, spol. s r.o.
101 780,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky