Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
December
2016
Opeľovacia činnosť včiel
Spolok včelárov Slovenska
39 109,52 € nenávratná MPRV SR
16.
December
2016
Opeľovacia činnosť včiel
Zmluva o poskytnutí dotácie
458 820,93 € nenávratná MPRV SR
11.
December
2017
Opeľovacia činnosť včiel
Združenie Slovenská Včela
438 906,60 € nenávratná MPRV SR
14.
December
2017
Opeľovacia činnosť včiel
Slovenskí včelári
59 049,54 € nenávratná MPRV SR
3.
December
2013
Opeľovaciu činnosť včiel
Spolok včelárov Slovenska
41 408,52 € nenávratná neuvedený
9.
December
2013
Opeľovaciu činnosť včiel
Združenie Slovenská včela
471 084,33 € nenávratná neuvedený
2.
Október
2023
Oprava budovy knižnice v obci
Obec Jablonov nad Turňou, Jablonov nad Turňou 73, 049 43 Jablonov nad Turňou
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Január
2022
Oprava chodníka a spevnenej cesty pri ZŠ
Obec Blatné Remety
25 626,07 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Oprava existujúceho chodníka
Obec Svätuše
208 481,19 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Jún
2018
Oprava jestvujúcich miestnych chodníkov v obci Mikušovce
Obec Mikušovce
92 077,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Január
2022
Oprava miestnej komunikácie v obci Prosačov
Obec Prosačov
40 730,95 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
August
2018
Oprava miestnych komunikácií v obci Pečenice
Obec Pečenice
74 420,86 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2018
Oprava námestia a vybudovanie chodníka v obci Tuhár
Obec Tuhár
81 732,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Október
2023
Oprava strechy chrámu v mestskej časti Sídlisko Ťahanovce v Košiciach
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice – Ťahanovce, Budapeštianska 2452/48, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Oprava strechy Domu smútku v obci
Obec Hlivištia, Hlivištia 73, 073 01 Hlivištia
18 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Október
2023
Oprava strechy na budove obecného úradu a kultúrneho domu
Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Lenartov
25 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Apríl
2014
Oprava strechy zdravotného strediska
Obec Lúky, 020 53 Lúky 105
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
August
2014
Oprava zničenej obecnej infraštruktúry miest a obcí Hornej Nitry postihnutých povodňami v roku 2010
Mesto Nováky
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
9.
Február
2015
Optimalizácia energetickej náročnosti budov Materskej školy, Malinovského ul. Krupina
Mesto Krupina
722 717,56 € nenávratná MPRV SR
15.
Február
2019
Oživovanie stratégie CLLD - MAS Biela Orava
Miestna akčná skupina Biela Orava
60 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra