Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Jún
2018
Oprava jestvujúcich miestnych chodníkov v obci Mikušovce
Obec Mikušovce
92 077,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Január
2022
Oprava miestnej komunikácie v obci Prosačov
Obec Prosačov
40 730,95 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20.
August
2018
Oprava miestnych komunikácií v obci Pečenice
Obec Pečenice
74 420,86 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2018
Oprava námestia a vybudovanie chodníka v obci Tuhár
Obec Tuhár
81 732,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Apríl
2014
Oprava strechy zdravotného strediska
Obec Lúky, 020 53 Lúky 105
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
August
2014
Oprava zničenej obecnej infraštruktúry miest a obcí Hornej Nitry postihnutých povodňami v roku 2010
Mesto Nováky
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
9.
Február
2015
Optimalizácia energetickej náročnosti budov Materskej školy, Malinovského ul. Krupina
Mesto Krupina
722 717,56 € nenávratná MPRV SR
15.
Február
2019
Oživovanie stratégie CLLD - MAS Biela Orava
Miestna akčná skupina Biela Orava
60 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Február
2019
Oživovanie stratégie CLLD – OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
60 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2018
Park Vaľkovo
Obec České Brezovo
73 637,43 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
November
2017
Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnavaa jeho funkčného územia
Mesto Trnava
810 816,07 € nenávratná MPRV SR
2.
Apríl
2015
Podpora adaptačných hydroklimatických a vegetačných opatrení v areáli ZŠ Š.M. Daxnera v Rimavskej Sobote
ZŠ Š.M.Daxnera, Ul. Dr. Clementisa 13, 97901, RS
36 825,00 € nenávratná ÚV SR
4.
Jún
2014
Podpora aktivít v rámci hospicovej starostlivosti na Slovensku
Slovenská katolícka charita
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
14.
Jún
2017
Podpora inovácií a technologického transferu v spoločnosti HP STROJÁRNE, spol. s r.o.
HP STROJÁRNE, spol. s r.o.
101 780,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
18.
Február
2019
Podpora na animácie a oživenie MAS SĽUBICA, o.z.
Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.
29 107,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Február
2019
Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
Ipeľská Kotlina - Novohrad
34 797,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Podpora na prevádzkové náklady OZ RADOŠINKA
OZ RADOŠINKA
34 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
December
2021
Podpora rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom obnovy budovy NKP - DOM SLUŽOBNÍCTVA
Obec Kluknava
113 354,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
2.
Júl
2020
Podpora samostatne zárobkovej činnosti v poľnohospodárstve cez budovanie praktických zručností
SAVIO, o.z.
199 965,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
24.
Júl
2019
Podpora začatia podnikania – Investícia do živočíšnej výroby Adrián Horváth
Adrián Horváth
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra