Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Február
2013
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak (mimo) – Košice, dofinancovanie PP. Úsek Košice – Kostoľany nad Hornádom UČS 101, UČS 102, UČS 103
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Zrušený
2 728 155,84 € nenávratná MDVRR SR
4.
Február
2013
ŽSR, záchytné parkoviská pre IDS Bratislavského samosprávneho kraja v dopravných bodoch Zohor, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji a Pezinok
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Zrušený
221 200,00 € nenávratná MVRR SR
4.
Február
2013
ŽSR, Modernizácia koridoru štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať - projektová príprava DSP, DRS, DVZ
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Zrušený
5 479 600,00 € nenávratná MDVRR SR
22.
Február
2013
Materiálové zhodnocovanie plastov firmou Filatech
Filatech s.r.o.
Zrušený
2 201 464,30 € nenávratná neuvedený
22.
Január
2013
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) - Krompachy, dofinancovanie PP
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Zrušený
17 837 694,60 € nenávratná MDVRR SR
22.
Január
2013
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak, dofinancovanie PP
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Zrušený
10 102 782,00 € nenávratná MDVRR SR
17.
Júl
2013
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, projektová dokumentácia (EIA, DSZ, DÚR)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Zrušený
80 712,00 € nenávratná MDVRR SR
19.
Máj
2014
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), dofinancovanie PP
Železnice Slovenskej republiky Bratislava
Zrušený
14 872 485,64 € nenávratná MDVRR SR
23.
Jún
2014
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice (EIA, DSZ, DÚR)
Železnice Slovenskej republiky Bratislava
Zrušený
374 426,00 € nenávratná MDVRR SR
18.
Február
2020
Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií v užívaní – v správe a majetku Národnej diaľničnej spoločnosti
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Zrušený
8 361 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
31.
Október
2012
Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MVSR
Ministerstvo vnútra SR
Doplnený
4 238 133,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Monitoring a výskum lesných ekosystémov
Národné lesnícke centrum Zvolen
Doplnený
2 022 734,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch
Štátna ochrana prírody SR
Doplnený
2 200 488,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Rozšírenie informačného systému Policajného zboru ACHERON
Ministerstvo vnútra SR
Doplnený
3 264 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Rozvoj a technologická inovácia súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivost SR
Doplnený
3 276 664,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto
Doplnený
1 053 434,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Komunita na ceste k prosperite
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
Doplnený
1 425 918,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Vstúpte k nám...
Košický samosprávny kraj
Doplnený
1 298 395,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Zemplínske Hámre - objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch
Obec Zemplínske Hámre
Doplnený
1 192 868,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
TOKAJ JE LEN JEDEN
Združenie Tokajská vínna cesta, Trebišov
Doplnený
1 340 125,00 € nenávratná Úrad vlády SR