Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
November
2012
Chránená dielňa Oravská Šúpolka
Obec Babín
0,00 € nenávratná Úrad vlády SR
29.
November
2012
Elektronické služby Sociálnej poisťovne
Sociálna poisťovňa
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
14.
December
2012
Podpora vedy a prírodovedného vzdelávania na stredných školách východoslovenského regiónu prostredníctvom partnerstva SCIENCENET
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná neuvedený
27.
December
2012
Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia
Sociálna poisťovňa
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
9.
Január
2013
Besedy o modernej vede so stredoškolákmi na DVD
Univerzita Komenského. Fakulta matematikv. fyziky a informatiky
0,00 € nenávratná neuvedený
10.
Január
2013
Computational studies of wall interactions with plasma components: Molecular modelling
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná neuvedený
23.
Január
2013
Prírodovedný seminár
P-MAT, n.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
23.
Január
2013
Mladý vedec
P-MAT. n.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
23.
Január
2013
Súťaže Pikomat a Pikofyz
P-MAT, n.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
25.
Január
2013
Homeostáza mitochondriálnych lipidov: kvasinka Saccharomyces cerevisiae ako modelový organizmus
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
0,00 € nenávratná neuvedený
5.
Február
2013
Elektronizácia služieb Národnej rady SR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
6.
Február
2013
Národný zdravotnícky informačný systém
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
4.
Marec
2013
Aplikácia geografického IS na podporu aktivít integrovaného    záchranného systému zamerané na znižovanie následkov ekologických havárií
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - HaZZ
0,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Marec
2013
Správanie, populačná dynamika a prirodzení nepriatelia hospodársky významných druhov rodu Ips v smrekových porastoch
Národné lesnícke centrum
0,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Marec
2013
Kompetenčné centrum pre digitalizáciu ( KCD:NOC )
Národné osvetové centrum
0,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Marec
2013
Imunita v tauopatiách - dopad aktivácie a supresie imunitného systému na neurodegeneráciu v transgénnom modeli potkana exprimujúcom skrátenú formu tau proteínu
Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná neuvedený
6.
Marec
2013
Zmena na základe dodatku - číslo zmluvy OPVaV/NP/4/2010
Centrum vedecko – technických informácií Slovenskej republiky
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
6.
Marec
2013
Zmena v zmluve na základe dodatku číslo zmluvy - OPVaV/NP/3/2010
Centrum vedecko – technických informácií Slovenskej republiky
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
22.
Marec
2013
Linking research and policy making for managing the contradicťions of sustainable consumption and economic growth
Prognosticky ústav SAV
0,00 € nenávratná neuvedený
22.
Marec
2013
Metóda konečných objemov v spracovaní obrazu
Slovenská technická univerzita
0,00 € nenávratná neuvedený