Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
2.
September
2014
„Zvyšovanie zručností v manažmente MAS“
ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n.o.
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Marec
2013
„Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
25 654 789,62 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
14.
Marec
2013
„Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Prowintech s.r.o. v regióne“
Prowintech, s.r.o.
41 935,11 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
August
2016
„Zvýšenie konkurencieschopnosti kamenárstva v zaostalom regióne“
Erik Juhás
4 961,74 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
14.
Marec
2013
„Zvýšenie konkurencieschopnosti a manažmentu kvality – Ján Cibulka – CIBI“
Ján Cibulka - CIBI
474 856,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
September
2016
„Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Prowintech s.r.o. v regióne“
Prowintech, s.r.o.
41 935,11 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
20.
December
2017
„Zriedkavé jadrové procesy a vývoj metód na ich sledovanie
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
December
2017
„Zníženie plodnosti a kontrola trypanozomiáz bodaviek tsetse aplikáciou metód sterility a molekulárnych metód
Scientica.s.r.o.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
3.
December
2018
„Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Veľké Ripňany, časť Behynce“
Obec Veľké Ripňany
232 032,88 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
Február
2015
„Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti BK Parket s.r.o. na strane výroby a spotreby“
BK PARKET, s.r.o.
452 419,76 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Marec
2018
„Zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu spoločnosti Agrosolum, s.r.o."
AGROSOLUM, s.r.o.
88 591,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
August
2018
„Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Kručov“
Obec Kručov
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Január
2019
„Za športom so SPORT STARS“
SPORT STARS o.z., IT Inovatech, Fučíkova 460, 925 51 Sládkovičovo
3 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Júl
2017
„Vývoj technológie zvárania pre unikátne creepové ocele vyvíjané v Železiarniach Podbrezová, a.s.
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
36 008,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„Vývoj organických SMO a tyrozín kinázových modulátorov ako kandidátov na liečivá
Univerzita Komenského v Bratislave
2 650,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
December
2017
„Vývoj novej generácie spojov výkonovej elektroniky s použitím neštandardných zliatin na báze cínu
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
21.
Január
2015
„Vývoj nitridu kremičitého s prídavkom multivrstiev grafénu
Ústav materiálového výskumu SAV
9 085,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
December
2017
„Vývoj národného etalónu Rn-222 a zabezpečenie etalonáže Rn-222 na Slovensku
Slovenský metrologický ústav
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
Január
2018
„Využitie sekvenovania novej generácie pre analýzu virómu medicínsky a hospodársky významných organizmov
Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
21.
Január
2015
„Využitie metód experimentálneho a numerického modelovania pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a inovácie mechanických a mechatronických sústav
Technická univerzita v Košiciach
7 139,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »