Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
September
2016
Obnova časti technologickej linky na výrobu kŕmnych zmesí
AGRIMPEX, družstvo
31 904,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2016
Stratégia CLLD MAS Beckov- Čachtice- Tematín
Miestna akčná skupina Beckov-Čachtice-Tematín
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2016
Vybudovanie inovatívnej prevádzky na spracovanie syrov
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
49 835,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2016
Zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku Attimis s.r.o.
Attimis s.r.o.
32 603,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2016
Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti Relefa s.r.o.
Relefa, s.r.o.
39 978,69 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
November
2021
Komunitné centrum Vojany
Obec Vojany
205 484,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
10.
December
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/311/2019(1079/2019-D1)
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov Komenského 32, 075 01 Trebišov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
8.
September
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/64/2019
Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2.
August
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/8/2020
Prvá šachova Mlynská 3402/8, 080 01 Prešov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
September
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/81/2019
Základná škola Károlya Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Nová cesta 9, 941 10 Tvrdošovce
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2.
September
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/76/2020
Stredná odborná škola polytechnická J.A. Baťu Štefánikova 39, 059 21 Svit
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2.
September
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/49/2018
E@I Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Júl
2021
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/13/2019
Základná škola v Handlovej Školská 526/53, 972 51 Handlová
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8.
November
2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/79/2019
Základná škola s materskou školou, Župkov Župkov 18, 966 71 Župkov
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3.
August
2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/106/2017
Základná škola Hlavná 86/29, 98526 Málinec
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Január
2022
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/374/2018
Slovenské centrum obstarávania, o. z Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Január
2018
Inovácia výrobného procesu v drevovýrobe - efektívne využitie drevnej hmoty zavedením výroby suchých hranolov, škárovky a palivových brikiet
MLAT s.r.o.
132 197,25 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27.
August
2018
Inováciou procesu k začatiu výrobnej činnosti spoločnosti DENIR s.r.o.
DENIR s.r.o.
62 877,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2018
Inovačné aktivity v spoločnosti TORDEN s.r.o.
TORDEN s.r.o.
178 028,49 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
20.
Február
2018
Inovatívne technológie M2M SYSTEM s.r.o.
M2M SYSTEM s.r.o.
93 995,68 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky