Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Február
2019
Podpora na animácie a oživenie MAS SĽUBICA, o.z.
Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.
29 107,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Február
2019
Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
Ipeľská Kotlina - Novohrad
34 797,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Podpora na prevádzkové náklady OZ RADOŠINKA
OZ RADOŠINKA
34 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
December
2021
Podpora rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom obnovy budovy NKP - DOM SLUŽOBNÍCTVA
Obec Kluknava
113 354,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
2.
Júl
2020
Podpora samostatne zárobkovej činnosti v poľnohospodárstve cez budovanie praktických zručností
SAVIO, o.z.
199 965,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
24.
Júl
2019
Podpora začatia podnikania – Investícia do živočíšnej výroby Adrián Horváth
Adrián Horváth
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Február
2014
Pokojný prístav
Medikráľ, n.o.
3 120 967,60 € nenávratná neuvedený
28.
Február
2014
Pokojný prístav
Medikráľ, n.o.
3 120 967,60 € nenávratná neuvedený
19.
December
2017
Poradenská, vzdelávacia a informačná činnosť
Združenie vlastníkov spoločenských a súkromných lesov BB kraja
5 000,00 € nenávratná MPRV SR
1.
December
2015
Prešov – ZŠ Májové námestie
Mesto Prešov
1 689 228,73 € nenávratná neuvedený
25.
November
2013
Prešov – ZŠ Májové námestie
Mesto Prešov
1 689 228,73 € nenávratná neuvedený
19.
September
2018
Prístavba a stavebné úpravy silážnych žľabov – Klenovec
Roľnícke družstvo Klenovec
92 180,04 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2014
Prístavba Vlastivedného múzea v Galante
Trnavský samosprávny kraj
980 879,31 € nenávratná neuvedený
10.
Február
2014
Prístavba Vlastivedného múzea v Galante
Trnavský samosprávny kraj
980 879,31 € nenávratná neuvedený
20.
Marec
2014
Realizácia sakrálnej mozaikovej výzdoby interiéru chrámu Premenenia Pána
Gréckokatolícka cirkev PREMENENIA PÁNA, Letná 79, 052 01 Spišská Nová Ves
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
August
2023
Recyklačná akadémia
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Ústav recyklačných technológií, Letná 9, 042 00 Košice
9 954,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2014
Rekonštrukcia a modernizácia budov Združenej strednej školy drevárskej a nábytkárskej Topoľčany
Nitriansky samosprávny kraj
376 840,08 € nenávratná neuvedený
16.
September
2013
Rekonštrukcia a modernizácia DSS
Prešovský samosprávny kraj
917 542,43 € nenávratná neuvedený
14.
Február
2014
Rekonštrukcia a modernizácia Gymnázia Jána Hollého Trnava
Trnavský samosprávny kraj
1 471 902,74 € nenávratná neuvedený
12.
Marec
2014
Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia DSS Zavar
Trnavský samosprávny kraj
693 870,96 € nenávratná neuvedený