Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Február
2019
Oživovanie stratégie CLLD - MAS Biela Orava
Miestna akčná skupina Biela Orava
60 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Február
2019
Oživovanie stratégie CLLD – OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
60 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2018
Park Vaľkovo
Obec České Brezovo
73 637,43 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
November
2017
Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnavaa jeho funkčného územia
Mesto Trnava
810 816,07 € nenávratná MPRV SR
2.
Apríl
2015
Podpora adaptačných hydroklimatických a vegetačných opatrení v areáli ZŠ Š.M. Daxnera v Rimavskej Sobote
ZŠ Š.M.Daxnera, Ul. Dr. Clementisa 13, 97901, RS
36 825,00 € nenávratná ÚV SR
4.
Jún
2014
Podpora aktivít v rámci hospicovej starostlivosti na Slovensku
Slovenská katolícka charita
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
14.
Jún
2017
Podpora inovácií a technologického transferu v spoločnosti HP STROJÁRNE, spol. s r.o.
HP STROJÁRNE, spol. s r.o.
101 780,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
18.
Február
2019
Podpora na animácie a oživenie MAS SĽUBICA, o.z.
Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.
29 107,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Február
2019
Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
Ipeľská Kotlina - Novohrad
34 797,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Podpora na prevádzkové náklady OZ RADOŠINKA
OZ RADOŠINKA
34 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
December
2021
Podpora rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom obnovy budovy NKP - DOM SLUŽOBNÍCTVA
Obec Kluknava
113 354,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
2.
Júl
2020
Podpora samostatne zárobkovej činnosti v poľnohospodárstve cez budovanie praktických zručností
SAVIO, o.z.
199 965,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
24.
Júl
2019
Podpora začatia podnikania – Investícia do živočíšnej výroby Adrián Horváth
Adrián Horváth
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Február
2014
Pokojný prístav
Medikráľ, n.o.
3 120 967,60 € nenávratná neuvedený
28.
Február
2014
Pokojný prístav
Medikráľ, n.o.
3 120 967,60 € nenávratná neuvedený
19.
December
2017
Poradenská, vzdelávacia a informačná činnosť
Združenie vlastníkov spoločenských a súkromných lesov BB kraja
5 000,00 € nenávratná MPRV SR
1.
December
2015
Prešov – ZŠ Májové námestie
Mesto Prešov
1 689 228,73 € nenávratná neuvedený
25.
November
2013
Prešov – ZŠ Májové námestie
Mesto Prešov
1 689 228,73 € nenávratná neuvedený
19.
September
2018
Prístavba a stavebné úpravy silážnych žľabov – Klenovec
Roľnícke družstvo Klenovec
92 180,04 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Apríl
2024
Prístavba materskej školy v obci Medzibrodie nad Oravou
obec Medzibrodie nad Oravou
163 578,78 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky