Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
November
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hostovice
Obec Hostovice
99 999,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kameničany
Obec Kameničany
90 962,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Máj
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lúčina
Obec Lúčina
75 878,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Počarová
Obec Počarová
93 939,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Podskalie
Obec Podskalie
97 745,72 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ratková.
Obec Ratková
64 573,12 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rimavské Zalužany
Obec Rimavské Zalužany
71 494,39 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
26.
September
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sádočné
Obec Sádočné
94 545,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Máj
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Širákov
Obec Širákov
98 282,28 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Vyšná Rybnica
Obec Vyšná Rybnica
99 455,17 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Vyšná Rybnica
Obec Vyšná Rybnica
99 455,17 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2018
REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII ZÁSKALIE
Obec Záskalie
91 700,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií – cesty v obci Chorváty
Obec Chorváty
78 382,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Marec
2015
Rekonštrukcia multifunkčného centra
Obec Varhaňovce
138 130,22 € nenávratná MPRV SR
25.
November
2013
Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia Mestskej knižnice v Kežmarku
Mesto Kežmarok
748 462,51 € nenávratná neuvedený
19.
Júl
2013
Rekonštrukcia obecnej stavby
Obec Oľka
120 000,00 € nenávratná neuvedený
28.
November
2014
Rekonštrukcia obecnej stavby
Obec Oľka
28 930,55 € nenávratná MPRV SR
23.
August
2013
Rekonštrukcia objektu
Prešovský samosprávny kraj
1 167 955,67 € nenávratná neuvedený
28.
Február
2024
Rekonštrukcia objektu pre potreby súkromnej materskej školy EDUTEAM
EDUTEAM s.r.o.
753 429,40 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
15.
Marec
2019
Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Nový Salaš
Obec Nový Salaš
35 874,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra