Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
September
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sádočné
Obec Sádočné
94 545,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Máj
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Širákov
Obec Širákov
98 282,28 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Vyšná Rybnica
Obec Vyšná Rybnica
99 455,17 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Vyšná Rybnica
Obec Vyšná Rybnica
99 455,17 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2018
REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII ZÁSKALIE
Obec Záskalie
91 700,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií – cesty v obci Chorváty
Obec Chorváty
78 382,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Marec
2015
Rekonštrukcia multifunkčného centra
Obec Varhaňovce
138 130,22 € nenávratná MPRV SR
25.
November
2013
Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia Mestskej knižnice v Kežmarku
Mesto Kežmarok
748 462,51 € nenávratná neuvedený
19.
Júl
2013
Rekonštrukcia obecnej stavby
Obec Oľka
120 000,00 € nenávratná neuvedený
28.
November
2014
Rekonštrukcia obecnej stavby
Obec Oľka
28 930,55 € nenávratná MPRV SR
23.
August
2013
Rekonštrukcia objektu
Prešovský samosprávny kraj
1 167 955,67 € nenávratná neuvedený
15.
Marec
2019
Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Nový Salaš
Obec Nový Salaš
35 874,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2018
Rekonštrukcia parkoviska pri kultúrnom dome v Pochabanoch
Obec Pochabany
26 534,92 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Január
2022
Rekonštrukcia povrchu jestvujúcich miestnych komunikácií frézovaným asfaltom v obci Hrušov
Obec Hrušov
53 865,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
11.
Január
2016
Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice - havarijný stav
Obec Bogliarka
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
August
2018
Rekonštrukcia priekopy - Lednica
Obec Lednica
35 350,84 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2023
Rekonštrukcia prístupového chodníka ku Kláštoru Skalka
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Skalka nad Váhom, Skalka nad Váhom 41, 913 31 Skalka nad Váhom
30 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2014
Rekonštrukcia RD na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie
Árpád Kossár
99 761,76 € nenávratná neuvedený
25.
Marec
2014
Rekonštrukcia RD na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie
Ing. Jaroslav Molda
99 961,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Október
2018
Rekonštrukcia rekreačných budov s vybudovaním wellness zariadenia
SALATÍN, s.r.o
257 720,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra