Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
Jún
2018
REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII ZÁSKALIE
Obec Záskalie
91 700,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií – cesty v obci Chorváty
Obec Chorváty
78 382,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Marec
2015
Rekonštrukcia multifunkčného centra
Obec Varhaňovce
138 130,22 € nenávratná MPRV SR
25.
November
2013
Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia Mestskej knižnice v Kežmarku
Mesto Kežmarok
748 462,51 € nenávratná neuvedený
19.
Júl
2013
Rekonštrukcia obecnej stavby
Obec Oľka
120 000,00 € nenávratná neuvedený
28.
November
2014
Rekonštrukcia obecnej stavby
Obec Oľka
28 930,55 € nenávratná MPRV SR
23.
August
2013
Rekonštrukcia objektu
Prešovský samosprávny kraj
1 167 955,67 € nenávratná neuvedený
28.
Február
2024
Rekonštrukcia objektu pre potreby súkromnej materskej školy EDUTEAM
EDUTEAM s.r.o.
753 429,40 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
15.
Marec
2019
Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Nový Salaš
Obec Nový Salaš
35 874,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2018
Rekonštrukcia parkoviska pri kultúrnom dome v Pochabanoch
Obec Pochabany
26 534,92 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Január
2022
Rekonštrukcia povrchu jestvujúcich miestnych komunikácií frézovaným asfaltom v obci Hrušov
Obec Hrušov
53 865,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
11.
Január
2016
Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice - havarijný stav
Obec Bogliarka
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
August
2018
Rekonštrukcia priekopy - Lednica
Obec Lednica
35 350,84 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2023
Rekonštrukcia prístupového chodníka ku Kláštoru Skalka
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Skalka nad Váhom, Skalka nad Váhom 41, 913 31 Skalka nad Váhom
30 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2014
Rekonštrukcia RD na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie
Árpád Kossár
99 761,76 € nenávratná neuvedený
25.
Marec
2014
Rekonštrukcia RD na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie
Ing. Jaroslav Molda
99 961,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Október
2018
Rekonštrukcia rekreačných budov s vybudovaním wellness zariadenia
SALATÍN, s.r.o
257 720,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2014
Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení športového ihriska
Obec Velčice
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Január
2016
Rekonštrukcia strechy školskej jedálne
Obec Oščadnica
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
26.
September
2018
Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Kukučínov
Obec Kukučínov
47 474,78 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra