Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Jún
2014
Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení športového ihriska
Obec Velčice
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Január
2016
Rekonštrukcia strechy školskej jedálne
Obec Oščadnica
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
26.
September
2018
Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Kukučínov
Obec Kukučínov
47 474,78 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Jún
2014
Rekonštrukcia ZŠ spojená so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy a modernizáciou interiéru
Obec Sučany
564 927,87 € nenávratná MPRV SR
8.
November
2013
Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba komunitného centra
Obec Šarovce
185 910,72 € nenávratná neuvedený
27.
Máj
2014
Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba komunitného centra
Obec Šarovce
110 660,50 € nenávratná MPRV SR
27.
Február
2014
Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba ZŠ s MŠ Súľov - Hradná
Obec Súľov - Hradná
621 582,64 € nenávratná neuvedený
21.
November
2018
Rekonštrukcie a modernizácie objektu na Hviezdoslavovej ulici v Bardejove
HOTEL POD BRÁNOU, s.r.o.
898 526,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
November
2014
Reprezentácia Slovenska na medzinárodných podujatiach poštových holubov, testovanie mladých holubov, organizovanie školení a dopingových skúšok, práca s mládežou
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
5 000,00 € nenávratná MPRV SR
6.
November
2015
Reprezentácia Slovenska na medzinárodných podujatiach poštových holubov, testovanie mladých holubov, organizovanie školení a dopingových skúšok, práca s mládežou
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
5 000,00 € nenávratná MPRV SR
27.
December
2016
Reprezentácia Slovenska na medzinárodných podujatiach poštových holubov, testovanie mladých holubov, organizovanie školení a dopingových skúšok, práca s mládežou
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
2 000,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Júl
2015
Revitalizácia centra mesta Lipany
Mesto Lipany
398 803,30 € nenávratná MPRV SR
6.
November
2018
Revitalizácia centra obce Radvaň nad Laborcom
Obec Radvaň nad Laborcom
93 257,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
November
2018
Revitalizácia centrálnej zóny v obci Zalaba
Obec Zalaba
64 568,03 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
November
2018
Revitalizácia obce Lučivná – Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obec Lučivná
99 479,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2018
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Čajkov
Obec Čajkov
88 148,71 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2018
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ladice
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ladice
95 728,56 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2018
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ladice
Obec Ladice
95 728,56 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
November
2018
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Krušetnica
Obec Krušetnica
26 441,77 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2018
Rovné - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry
Obec Rovné
91 233,23 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra