Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
August
2018
Rekonštrukcia parkoviska pri kultúrnom dome v Pochabanoch
Obec Pochabany
26 534,92 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Január
2022
Rekonštrukcia povrchu jestvujúcich miestnych komunikácií frézovaným asfaltom v obci Hrušov
Obec Hrušov
53 865,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
11.
Január
2016
Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice - havarijný stav
Obec Bogliarka
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
August
2018
Rekonštrukcia priekopy - Lednica
Obec Lednica
35 350,84 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2023
Rekonštrukcia prístupového chodníka ku Kláštoru Skalka
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Skalka nad Váhom, Skalka nad Váhom 41, 913 31 Skalka nad Váhom
30 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2014
Rekonštrukcia RD na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie
Árpád Kossár
99 761,76 € nenávratná neuvedený
25.
Marec
2014
Rekonštrukcia RD na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie
Ing. Jaroslav Molda
99 961,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Október
2018
Rekonštrukcia rekreačných budov s vybudovaním wellness zariadenia
SALATÍN, s.r.o
257 720,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2014
Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení športového ihriska
Obec Velčice
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Január
2016
Rekonštrukcia strechy školskej jedálne
Obec Oščadnica
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
26.
September
2018
Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Kukučínov
Obec Kukučínov
47 474,78 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Október
2023
Rekonštrukcia verejnej budovy v obci
Obec Dolná Seč, Dolná Seč 22, 935 31 Dolná Seč
2 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
3.
Jún
2014
Rekonštrukcia ZŠ spojená so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy a modernizáciou interiéru
Obec Sučany
564 927,87 € nenávratná MPRV SR
8.
November
2013
Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba komunitného centra
Obec Šarovce
185 910,72 € nenávratná neuvedený
27.
Máj
2014
Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba komunitného centra
Obec Šarovce
110 660,50 € nenávratná MPRV SR
27.
Február
2014
Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba ZŠ s MŠ Súľov - Hradná
Obec Súľov - Hradná
621 582,64 € nenávratná neuvedený
21.
November
2018
Rekonštrukcie a modernizácie objektu na Hviezdoslavovej ulici v Bardejove
HOTEL POD BRÁNOU, s.r.o.
898 526,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
November
2014
Reprezentácia Slovenska na medzinárodných podujatiach poštových holubov, testovanie mladých holubov, organizovanie školení a dopingových skúšok, práca s mládežou
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
5 000,00 € nenávratná MPRV SR
6.
November
2015
Reprezentácia Slovenska na medzinárodných podujatiach poštových holubov, testovanie mladých holubov, organizovanie školení a dopingových skúšok, práca s mládežou
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
5 000,00 € nenávratná MPRV SR
27.
December
2016
Reprezentácia Slovenska na medzinárodných podujatiach poštových holubov, testovanie mladých holubov, organizovanie školení a dopingových skúšok, práca s mládežou
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
2 000,00 € nenávratná MPRV SR