Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
November
2018
Revitalizácia centrálnej zóny v obci Zalaba
Obec Zalaba
64 568,03 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
November
2018
Revitalizácia obce Lučivná – Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obec Lučivná
99 479,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2018
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Čajkov
Obec Čajkov
88 148,71 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2018
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ladice
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ladice
95 728,56 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2018
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ladice
Obec Ladice
95 728,56 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
November
2018
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Krušetnica
Obec Krušetnica
26 441,77 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2018
Rovné - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry
Obec Rovné
91 233,23 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Apríl
2015
Rozšírenie retenčných biotechnických opatrení a vyučovania o modernom zachytení a využití dažďovej vody na ZŠ Divín
Základná škola Divín
37 298,00 € nenávratná ÚV SR
15.
Máj
2018
Rozšírenie vodovodu v obci Bretejovce
Obec Bretejovce
40 230,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2014
Rozvoj a zachovanie genofondu viniča
Obec Šenkvice
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Január
2022
Sabinov - rekonštrukcia chodníka na ul. Generála L. Svobodu
Mesto Sabinov
69 711,20 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
27.
November
2015
Sanácia environmentálnej záťaže po Sovietskej armáde –Lešť hlavný tábor
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
2 369 002,79 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
5.
Február
2014
Šindliar, kultúrny dom – úprava interiéru
Obec Šindliar
21 642,34 € nenávratná neuvedený
9.
Júl
2014
Skvalitnenie systému krížového plnenia (ďalej len „CC“) v podmienkach PPA, zavedenie nových požiadaviek CC v zmysle príloh II a III NR 73/2009, rozdelenie administrácie a kontrol CC na úrovni právnych aktov a skupín právnych aktov v zmysle čl. 50 NK 1122
RADELA s.r.o
520 680,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2018
Skvalitnenie života obyvateľov obce Remeniny
Obec Remeniny
59 465,97 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Júl
2018
Skvalitnenie životných podmienok v obci Ňagov
Obec Ňagov
58 672,07 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Február
2014
Správa hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu
Hydromeliorácie, štátny podnik
474 000,00 € nenávratná neuvedený
29.
Máj
2013
Správa, údržba, prevádzka a likvidácia hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu
Hydromeliorácie, štátny podnik
947 945,00 € nenávratná MPRV SR
26.
September
2018
STAVEBNÉ ÚPRAVY MK - OĽŠAVICA
Obec Oľšavica
87 996,16 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Marec
2014
Stavebné úpravy podkrovia na ubytovanie v súkromí
František Gögh
99 765,41 € nenávratná neuvedený