Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Február
2019
Animačné náklady MAS Tríbečsko
Mikroregión TRÍBEČSKO
37 117,45 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
September
2013
Zabezpečenie aktivít informovania a publicity decentralizovaných opatrení ROP v Žilinskom samosprávnom kraji
Žilinský samosprávny kraj
150 000,00 € nenávratná neuvedený
15.
Február
2019
Animácia územia MAS KRAS
Občianske združenie KRAS
76 400,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animačné náklady MAS ROŇAVA, o.z.
Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z.
37 191,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Október
2021
Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikačného orgánu a podporných útvarov MF SR podieľajúcich sa na finančnom riadení a implementácii EŠIF – V. časť
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
3 524 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
15.
Február
2019
Oživenie územia MAS Žiar.
Žiar
33 252,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Marec
2019
Podpora na prevádzkové náklady a oživenie MAS Stredné Ponitrie
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
December
2018
"REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI BRANOVO - 1.ETAPA"
Obec Branovo
38 249,88 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
August
2013
"Trhovisko regionálnych výrobkov a prebytkov v obci Stožok"
Obec Stožok
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Apríl
2015
Adaptačné opatrenia pre klimatickú zmenu so zameraním na využitie dažďovej vody v ZŠ v Novákoch
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
37 650,00 € nenávratná ÚV SR
14.
Jún
2024
Alfa Škôlka Blatnica
Alfa Preschool a. s.
1 446 151,24 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
15.
Február
2019
Animácie
Občianske združenie Naše Jadro
21 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animácie na oživenie stratégie CLLD RZ Dolná Nitra
Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.
22 288,29 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Február
2019
Animácie PRV_MAS rozvoj hornej Nitry
Občianske združenie Miestna akčná skupina Rozvoj Hornej Nitry, o. z.
33 577,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animačné aktivity MAS Dolný Liptov
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
49 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Február
2019
Animačné aktivity VSP Stredný Gemer
VSP – Stredný Gemer
98 903,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animačné náklady MAS Chopok juh v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD
Miestna akčná skupina Chopok juh
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animačné náklady MAS Naše Považie
Naše Považie
62 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animačné náklady MAS Stredný Liptov
Občianske združenie Stredný Liptov
21 930,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Animačné náklady MAS TOKAJ - ROVINA, o.z.
MAS TOKAJ - ROVINA, o.z.
42 162,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra