Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
November
2013
Vplyv vnútrodruhových a medzidruhových kompetičných vzťahov na produkčno-ekologické vlastnosti porastov buka a smreka
Národné lesnícke centrum
29 774,00 € nenávratná neuvedený
20.
August
2018
Vybudovanie chodníka v obci Podrečany
Obec Podrečany
94 477,92 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2018
Vybudovanie oddychovej zóny v obci Jedľové Kostoľany.
Obec Jedľové Kostoľany
85 430,23 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
November
2018
Vybudovanie oddychovej zóny v obci Jedľové Kostoľany.
Obec Jedľové Kostoľany
85 430,23 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
November
2018
Vybudovanie ubytovacieho zariadenia s orientáciou na vidiecky cestovný ruch
Ing. Vladimír Očvár - PRODOLES
138 814,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
August
2014
Výmena okien v kostole sv. Margity v Bratislave - Lamači
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava-Lamač
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2018
Vyšný Kubín – Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obec Vyšný Kubín
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Január
2022
Výstavba a rekonštrukcia chodníkov
Obec Bátka
98 506,60 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
26.
Jún
2018
Výstavba a rekonštrukcia lávok, mostov, parkoviska a autobusových zastávok v obci Zbudská Belá
Obec Zbudská Belá
72 600,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2018
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov, úprava a tvorba verejných priestranstiev
Obec Viničky
91 085,46 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Apríl
2019
Výstavba chodníkov a parkovísk
Obec Krušetnica
72 319,01 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2018
Výstavba chodníkov v obci Kurov
Obec Kurov
93 851,03 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2018
Výstavba chodníkov v obci Lipníky
Obec Lipníky
84 396,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Február
2019
Výstavba chodníkov v obci Tašuľa
Obec Tašuľa
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Jún
2018
Výstavba haly na manipuláciu a uskladnenie zemiakov
Jozef Petík
160 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Apríl
2018
Výstavba maštale pre zvieratá
Ing. Pavol Gunár
98 560,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
November
2018
Výstavba miestnej cestnej komunkácie v obci Šimonovce
Obec Šimonovce
70 392,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Júl
2018
Výstavba miestnej komunikácie v obci Klčov
Obec Klčov
97 413,49 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
November
2018
Výstavba mosta v obci Trebostovo
Obec Trebostovo
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Máj
2018
Výstavba prevádzky na spracovanie a uskladnenie ovocia a zeleniny
Ing. Vojtech Tĺčik, CSc.
915 431,18 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra