Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
Jún
2018
Výstavba prístrešku a nákup technológie
GEMERPLUS, s.r.o.
97 616,09 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Jún
2018
Výstavba splaškovej kanalizácie v obci Šarišská Trstená
Obec Šarišská Trstená
143 373,97 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2018
Výstavba verejného priestranstva
Obec Senné
96 058,58 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
September
2018
Vytvorenie oddychovej zóny v obci Šalgovce
Obec Šalgovce
28 135,58 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
December
2013
Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít, OPV/24/2011
Metodicko-pedagogické centrum
24 989 002,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
December
2017
Zabezpečenie plnenia úloh podľa poverenia MPRV SR
Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
10 000,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Máj
2014
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Agrárna komora Slovenska
473,00 € nenávratná MPRV SR
3.
Jún
2014
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF
6 000,00 € nenávratná MPRV SR
3.
Júl
2014
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Agrárna komora Slovenska
3 927,00 € nenávratná MPRV SR
20.
Máj
2015
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Agrárna komora Slovenska
7 000,00 € nenávratná MPRV SR
22.
Júl
2016
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
8 475,00 € nenávratná mprvsr
27.
Júl
2016
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Agrárna komora Slovenska
5 473,00 € nenávratná MPRV SR
26.
Júl
2017
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
436 000,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Máj
2014
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva a práca s mladou generáciou
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
138 475,00 € nenávratná MPRV SR
6.
November
2015
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva a práca s mladou generáciou
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
138 475,00 € nenávratná MPRV SR
16.
December
2016
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva, práca s mladou generáciou
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
50 000,00 € nenávratná MPRV SR
19.
December
2017
Zabezpečenie plnenia úloh SPPK pre potreby MPRV SR (informačné listy, monitoring jarných prác, žatevný monitoring, monitoring jesenných prác)
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
52 000,00 € nenávratná MPRV SR
4.
Jún
2014
Zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2014 pre o. z. Šanca pre nechcených
Obec Solčany
34 560,00 € nenávratná Úrad vlády SR
29.
Máj
2013
Zabezpečovanie úloh pre potreby ministerstva
Agrárna komora Slovenska
473,00 € nenávratná MPRV SR
2.
Apríl
2015
Zachytenie a využitie dažďovej vody na ZŠ Veľký Krtíš
Základná škola, ul. J. A. Komenského č.4, Veľký Krtíš
37 350,00 € nenávratná ÚV SR