Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
Jún
2018
Výstavba chodníkov v obci Kurov
Obec Kurov
93 851,03 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2018
Výstavba chodníkov v obci Lipníky
Obec Lipníky
84 396,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Február
2019
Výstavba chodníkov v obci Tašuľa
Obec Tašuľa
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Jún
2018
Výstavba haly na manipuláciu a uskladnenie zemiakov
Jozef Petík
160 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Apríl
2018
Výstavba maštale pre zvieratá
Ing. Pavol Gunár
98 560,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
November
2018
Výstavba miestnej cestnej komunkácie v obci Šimonovce
Obec Šimonovce
70 392,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Júl
2018
Výstavba miestnej komunikácie v obci Klčov
Obec Klčov
97 413,49 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
November
2018
Výstavba mosta v obci Trebostovo
Obec Trebostovo
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Máj
2018
Výstavba prevádzky na spracovanie a uskladnenie ovocia a zeleniny
Ing. Vojtech Tĺčik, CSc.
915 431,18 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2018
Výstavba prístrešku a nákup technológie
GEMERPLUS, s.r.o.
97 616,09 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Jún
2018
Výstavba splaškovej kanalizácie v obci Šarišská Trstená
Obec Šarišská Trstená
143 373,97 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2018
Výstavba verejného priestranstva
Obec Senné
96 058,58 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Marec
2024
Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v objekte Námestie Svätej Trojice 855, Šaľa spoločnosti COOP Jednota Galanta
COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo
19 243,92 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
September
2018
Vytvorenie oddychovej zóny v obci Šalgovce
Obec Šalgovce
28 135,58 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
December
2013
Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít, OPV/24/2011
Metodicko-pedagogické centrum
24 989 002,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
December
2017
Zabezpečenie plnenia úloh podľa poverenia MPRV SR
Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
10 000,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Máj
2014
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Agrárna komora Slovenska
473,00 € nenávratná MPRV SR
3.
Jún
2014
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF
6 000,00 € nenávratná MPRV SR
3.
Júl
2014
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Agrárna komora Slovenska
3 927,00 € nenávratná MPRV SR
20.
Máj
2015
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Agrárna komora Slovenska
7 000,00 € nenávratná MPRV SR