Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
3.
Jún
2014
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF
6 000,00 € nenávratná MPRV SR
3.
Júl
2014
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Agrárna komora Slovenska
3 927,00 € nenávratná MPRV SR
20.
Máj
2015
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Agrárna komora Slovenska
7 000,00 € nenávratná MPRV SR
22.
Júl
2016
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
8 475,00 € nenávratná mprvsr
27.
Júl
2016
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Agrárna komora Slovenska
5 473,00 € nenávratná MPRV SR
26.
Júl
2017
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
436 000,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Máj
2014
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva a práca s mladou generáciou
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
138 475,00 € nenávratná MPRV SR
6.
November
2015
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva a práca s mladou generáciou
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
138 475,00 € nenávratná MPRV SR
16.
December
2016
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva, práca s mladou generáciou
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
50 000,00 € nenávratná MPRV SR
19.
December
2017
Zabezpečenie plnenia úloh SPPK pre potreby MPRV SR (informačné listy, monitoring jarných prác, žatevný monitoring, monitoring jesenných prác)
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
52 000,00 € nenávratná MPRV SR
4.
Jún
2014
Zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2014 pre o. z. Šanca pre nechcených
Obec Solčany
34 560,00 € nenávratná Úrad vlády SR
29.
Máj
2013
Zabezpečovanie úloh pre potreby ministerstva
Agrárna komora Slovenska
473,00 € nenávratná MPRV SR
2.
Apríl
2015
Zachytenie a využitie dažďovej vody na ZŠ Veľký Krtíš
Základná škola, ul. J. A. Komenského č.4, Veľký Krtíš
37 350,00 € nenávratná ÚV SR
21.
Marec
2014
Zakúpenie skriniek do šatne, interaktívnej tabule a vybavenie detského ihriska
Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
November
2013
Zariadenie multifunkčného komunitného centra v obci Málinec
Obec Málinec
193 375,00 € nenávratná neuvedený
2.
September
2021
Závod na recykláciu polyetylénových fólií Senica
PolyFol Group s.r.o.
6 500 923,30 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
3.
December
2018
Zlepšenie vzhľadu verejného priestranstva v obci Muránska Lehota
Obec Muránska Lehota
60 493,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
November
2013
Zmena jestvujúcej základnej školy prestavbou na komunitné centrum
Obec Mýtne Ludany
166 703,62 € nenávratná neuvedený
29.
Máj
2018
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Námestie SNP č. 273, Hliník nad Hronom
Obec Hliník Nad Hronom
456 495,15 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Apríl
2017
Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota
532 054,63 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky