Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
2.
Apríl
2015
Zachytenie a využitie dažďovej vody na ZŠ Veľký Krtíš
Základná škola, ul. J. A. Komenského č.4, Veľký Krtíš
37 350,00 € nenávratná ÚV SR
21.
Marec
2014
Zakúpenie skriniek do šatne, interaktívnej tabule a vybavenie detského ihriska
Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
November
2013
Zariadenie multifunkčného komunitného centra v obci Málinec
Obec Málinec
193 375,00 € nenávratná neuvedený
2.
September
2021
Závod na recykláciu polyetylénových fólií Senica
PolyFol Group s.r.o.
6 500 923,30 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
3.
December
2018
Zlepšenie vzhľadu verejného priestranstva v obci Muránska Lehota
Obec Muránska Lehota
60 493,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
November
2013
Zmena jestvujúcej základnej školy prestavbou na komunitné centrum
Obec Mýtne Ludany
166 703,62 € nenávratná neuvedený
29.
Máj
2018
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Námestie SNP č. 273, Hliník nad Hronom
Obec Hliník Nad Hronom
456 495,15 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Apríl
2017
Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota
532 054,63 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31.
Júl
2023
Zo slumu na vysokú školu
Dvojfarebný svet
12 555,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
27.
September
2023
Zreštaurovanie súsošia Najsvätejšej Trojice a na zhotovenie základu súsošia
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Vinodol, Farská 219/3, 951 06 Vinodol
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
24.
Júl
2019
Zriadenie farmy mladého hospodára v Nýrovciach
Alica Csomor
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2014
Zriadenie separovaného zberného dvora, Obec Trávnica
Obec Trávnica, Hlavná 37/65, 941 46 Trávnica
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
29.
Október
2014
ZV02605
Agrodružstvo Španie Pole
240 662,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Jún
2018
Zvýšenie efektívnosti v živočíšnej výrobe – PRI TROCH KAMEŇOCH
PRI TROCH KAMEŇOCH, družstvo
74 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Jún
2017
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu - Tomášikovo
Obec Tomášikovo
158 725,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
December
2013
Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov – Roľnícke družstvo
Roľnícke družstvo
199 465,00 € nenávratná neuvedený
30.
Marec
2023
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti FG PROTECH spol. s r.o. vo fáze rozvoja, zavedením inovatívnej technológie
FG PROTECH, s.r.o.
190 414,20 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
September
2019
“Civic Tech Hackathons “Hacktivate Belarus””
NGO, Society for Innovative Business Support
9 953,75 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17.
September
2019
“Improvement of the sports field in the micro-district Enka”
Slonim Public Association of Sustainable Development “Minols”
4 870,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17.
September
2019
“Sustainable development of regional entrepreneurial knowledge”
Information and consulting agency “Assistance to Business Development”
9 973,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu