Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
November
2019
" Poď von a buď fit ."
Obec Utekáč, Utekáč 848/52, 985 06 Utekáč
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Apríl
2015
" Rómsky jazyk - most medzi nami "
Súkromné gymnázium
39 700,00 € nenávratná ÚV SR
5.
Február
2015
"Ako úspešne zapájať verejnosť do vecí verejných na území MAS Dolná Nitra"
VOKA - Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity
8 418,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
November
2013
"Anglunu appal meszim bohalesz" - Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne rómskych detí na ZŠ Ányosa Jedlika
Základná škola Ányosa Jedlika s vyučovacím jazykom maďarským - Jedlik Ányos
94 184,19 € nenávratná neuvedený
26.
August
2014
"Cestovný batôžtek gymnazistu z Považskej Bystrice do života = vedomosti + praktické zručnosti + osobný kompas na trh práce "
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
156 900,94 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
11.
Február
2013
"Čisté mesto bez odpadu: zefektívnenie odpadového hospodárstva mesta Turzovka prostredníctvom zakúpenia novej technológie"
Mesto Turzovka
384 912,07 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
21.
Júl
2020
"Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička – 2. stavba "
Obec Liptovská Teplička
2 394 169,27 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
12.
November
2013
"Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Štôla "
obec Štôla
43 730,71 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
7.
Máj
2021
"Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce"
Mesto Zlaté Moravce
144 647,66 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
12.
August
2013
"Ekologicky a efektívne" - štiepkovač a kotol
Obec Čierne Pole
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Apríl
2015
"Financovanie mzdových nákladov oprávnených zamestnancov ÚVO
Úrad pre verejné obstarávanie
647 760,00 € nenávratná Úrad vlády SR
14.
Marec
2013
"For best product" - zabezpečenie inovatívnej technológie pre spoločnosť KRON SK, s.r.o.
K R O N SK, s.r.o.
192 209,11 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
November
2018
"Hravo a zdravo"
Obec Kračúnovce, Kračúnovce č. 350, 087 01 Giraltovce
8 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2013
"Hurbanovo – skládka TKO – rekultivácia skládky "
mesto Hurbanovo
1 679 157,56 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
7.
Máj
2014
"Intenzifikácia separovaného zberu pre mikroregión Spišské Bystré, Liptovská Teplička, Vikartovce, Kravany "
Obec Spišské Bystré
2 815 479,38 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
18.
Október
2022
"Kália" - Poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie a ich det
TENENET o.z
458 848,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
6.
November
2013
"Kompostáreň - Brestovec "
Obec Brestovec
175 257,84 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
2.
Apríl
2015
"Košická priemyslovka - ŠKOLA ZDRAVEJ KLÍMY"
Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice
40 000,04 € nenávratná ÚV SR
14.
Január
2013
"Majstrovstvá SR v športovo-brannej všestrannosti študentov SŠ, Majstrovstvá SR v brannom viacboji žiakov ZŠ, Krajské kolá v brannom viacboji zmiešaných družstiev členov ZO ZBTČ SR
Zväz branných a technických činností SR
6 850,00 € nenávratná neuvedený
5.
Február
2015
"Manažment a komunikácia v CR na území MAS Dolná Nitra"
VOKA - Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity
8 351,52 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra