Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
Máj
2015
"Materiálno - technické zabezpečenie a vybavenie súvisiace s monitorovaním a kontrolou ukončených projektov OP ŽP a hodnotením pomoci OP ŽP v SORO I."
Slovenská agentúra životného prostredia
182 316,56 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
August
2015
"Mobilizácia 2015"
Múzeum Petržalského opevnenia, Bratislava
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo obrany SR
24.
Január
2023
"Nákup poľnohospodárskej techniky - Lis na valcové balíky, Diskový žací stroj"
Pavel Andrejko
30 916,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Apríl
2024
"Nákup poľnohospodárskej techniky - Lis na valcové balíky, Diskový žací stroj"
Pavel Andrejko
18 375,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2017
"Nákup strojovej techniky do ovocného sadu - TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o."
TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o.
42 683,46 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Január
2013
"New home" - zabezpečenie technológie na inováciu výroby pre f. Štefan Rehuš
Štefan Rehuš
183 854,47 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
Júl
2021
"Nie je to pravda, ale mohla by byť": Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
215 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
17.
Jún
2022
"Objasnenie imunomodulačných účinkov DLE (dialyzovateľný leukocytárny extrakt) pri liečbe myší s parazitárnymi infekciami imunosupresívneho charakteru
Parazitologický ústav SAV, v. v. i.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
19.
Február
2020
"Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Zlaté Moravce“
Mesto Zlaté Moravce
156 549,93 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
21.
December
2015
"Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy "
Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)
1 063 169,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
31.
December
2015
"Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku "
Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)
210 569,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
12.
Október
2017
"Od denára k euru" Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť
Historický ústav SAV
207 531,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Marec
2015
"Ovocná plantáž ríbezle čiernej - Pukanec"
Agrovera s.r.o.
77 440,37 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Február
2020
"Poďme sa hrať"
Obec Šarišské Jastrabie, Šarišské Jastrabie 257, 065 48 Šarišské Jastrabie
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Júl
2022
"Poďme stavať" – podpora vytvárania pracovných miest v stavebníctve v Banskobystrickom kraji
STEVISION s.r.o.
93 393,74 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
18.
September
2023
"Podpora komunitného života po pandémii v obci Lemešany
Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03 Lemešany
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
December
2019
"Podpora krátkych dodávateľských reťazcov - Agrospiš-Zemplín
SHR PAVOL PALUBA Ovčín - hospodársky dvor Nová Kelča
2 082 694,58 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
September
2013
"Povodňová ochrana recipientu Vavrincov potok ev. číslo 158 v Spišskom Podhradí "
Mesto Spišské Podhradie
438 490,82 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
3.
August
2022
"Právna úprava nakladania s vyhoretým jadrovým palivom
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
11.
Júl
2019
"Príprava nových kapacít EŠIF 2"
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
250 407,87 € nenávratná Úrad vlády SR