Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
19.
Máj
2014
Činnosť dostihovej autority
Závodisko, štátny podnik
771 000,00 € nenávratná MPRV SR
16.
Marec
2015
Činnosť dostihovej autority, rozvoj a zachovanie majetku štátu slúžiaceho na organizáciu dostihov
Závodisko, štátny podnik
650 308,00 € nenávratná MPRV SR
4.
November
2015
Činnosť dostihovej autority, rozvoj a zachovanie majetku štátu slúžiaceho na organizáciu dostihov
Závodisko, štátny podnik
200 000,00 € nenávratná MPRV SR
21.
Apríl
2016
Činnosť dostihovej autority, rozvoj a zachovanie majetku štátu slúžiaceho na organizáciu dostihov
Závodisko, štátny podnik
800 000,00 € nenávratná MPRV SR
16.
December
2016
Činnosť dostihovej autority, rozvoj a zachovanie majetku štátu slúžiaceho na organizáciu dostihov
Závodisko, štátny podnik
99 825,00 € nenávratná MPRV SR
9.
Marec
2017
Činnosť dostihovej autority, rozvoj a zachovanie majetku štátu slúžiaceho na organizáciu dostihov
Závodisko, štátny podnik
426 863,00 € nenávratná MPRV SR
6.
December
2017
Činnosť dostihovej autority, rozvoj a zachovanie majetku štátu slúžiaceho na organizáciu dostihov
Závodisko, štátny podnik
515 863,00 € nenávratná MPRV SR
26.
Júl
2018
Činnosť dostihovej autority, rozvoj a zachovanie majetku štátu slúžiaceho na organizáciu dostihov, ocenenie víťazov v dostihoch
Závodisko, štátny podnik
905 000,00 € nenávratná MPRV SR
19.
December
2017
Činnosť dostihovej autority, rozvoj a zachovanie majetku štátu slúžiaceho na organizáciu dostihov, ocenenie víťazov v dostihoch
Závodisko, štátny podnik
200 000,00 € nenávratná MPRV SR
22.
Máj
2018
ČOV pre nájomné bytové jednotky v Lukove
Obec Lukov
34 117,84 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
November
2018
Cyklotrasa Bukovec
Obec Bukovec
24 729,54 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
November
2017
Cyklotrasa Chrenová II. Etapa, Tr. A. Hlinku – Dlhá ulica
Mesto Nitra
346 104,20 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/162/2020
Futbalový klub Košická Nová Ves Agátová 1, 041 14 Košice - mestská časť Košická Nová Ves
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
3.
November
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/70/2020
Stredná odborná škola elektrotechnická J. Kollára 536/1, 033 15 Liptovský Hrádok
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
20.
Marec
2014
Dokončenie prác a dostavba Domu smútku
Obec Ďapalovce, Ďapalovce 136, 094 05 Holčíkovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
9.
Júl
2014
Dom seniorov Sečovce
Mesto Sečovce
3 020 451,88 € nenávratná MPRV SR
29.
September
2014
Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer
Košický samosprávny kraj
1 028 866,47 € nenávratná MPRV SR
29.
Máj
2013
Dotácia na činnosť dostihovej autority
Závodisko, štátny podnik
857 000,00 € nenávratná MPRV SR
18.
Marec
2014
Dry fementor ROTUNDA
INNOVATIVE PROJECT s.r.o.
928 991,75 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Apríl
2015
DSS pod Vysokými Tatrami
Charitatívno-diakonický domov sociálnych služieb, n.o.
2 839 494,88 € nenávratná MPRV SR